Info

Informacje o ochronie danych (polski)

Informacje na temat zabezpieczenia danych osobowych i ich przetwarzania

Korzystanie z adresu:  https://lms.languages-in-media.eu  jest całkowicie dobrowolne.

Wszystkie dane zebrane podczas rejestracji na powyższy adres będą przetwarzane w zgodzie
z ustawą o ochronie danych osobowych, pod warunkiem, że nie będą to dane fałszywe.

Tak więc, wszelka próba zbierania i przetwarzania danych zebranych podczas rejestracji powyższej strony wymaga naszej aprobaty.

Rejestracja wymaga podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, miasta i kraju pochodzenia. Wszystkie te dane będą gromadzone w bazie danych. Wszystkie te dane będą mogli Państwo sprawdzić po zalogowaniu, kiedy klikną Państwo na swoje imię (prawy górny róg ekranu lub przycisk strony).  W polu danych osobowych mogą państwo przejrzeć podane wcześniej dane osobowe. Dane będą widoczne dla innych zalogowanych użytkowników strony oraz nauczycieli i administratorów.

Po rejestracji otrzymają Państwo e-mail weryfikujący, czy nikt inny nie korzysta z Państwa adresu. Po potwierdzeniu otrzymania wiadomości e-mail będą Państwo zarejestrowani jako użytkownicy strony/kursu: https://lms.languages-in-media.eu  . Jeżeli nie potwierdzą Państwo otrzymania weryfikującej wiadomości e-mail Państwa dane zostaną automatycznie usunięte w ciągu siedmiu dni.

Jeżeli zarejestrują się Państwo, jako użytkownicy strony/kursu, otrzymają Państwo potwierdzającą wiadomość e-mail. W każdej chwili mogą się Państwo wypisać  z użytkowania strony/kursu. Aby to uczynić należy wejść na stronę kursu i kliknąć ikonę „opuść stronę”.

W strefie danych osobowych mogą Państwo dokonać zmian, co do sposobu otrzymywania powiadomień e-mail ze strony: https://lms.languages-in-media.eu  (np. indywidualnie lub jako podsumowanie dnia aktywności)

Informacje (zależne od Państwa woli lub obowiązkowe) zbierane w rezultacie rejestracji na stronę/kurs https://lms.languages-in-media.eu  obejmują: jak długo korzystali Państwo ze strony oraz profile, których użytkowników Państwo odwiedzali. Dodatkowo, jeżeli Państwo zechcą możemy rejestrować, które ćwiczenia Państwo wykonali, Państwa aktywność na forach i poprawność wykonanych testów.

Jeżeli użyją Państwo trybu „Messenger” (prywatne wiadomości) – Wasze teksty napisane do innych użytkowników będą widzialne dla nauczycieli i administratorów. Jeżeli chcą Państwo tego uniknąć w kontaktach z innymi użytkownikami strony/kursu proszę używać prywatnego kontaktu e-mailowego. Dane wpisane na stronę https://lms.languages-in-media.eu będą zawsze widoczne dla administratorów i nauczycieli zarządzających danym kursem, ale nie dla indywidualnych użytkowników , za wyjątkiem wpisów na forach. Proszę pamiętać, że Państwa wpisy na forach będą dostępne i możliwe do odnalezienia przez wyszukiwarki internetowe np. Google, nawet, jeżeli wyrejestrują się Państwo ze strony/kursu. Strony https://lms.languages-in-media.eu są stronami publicznymi, więc nawet po latach wyszukiwarki typu Google mogą je odnaleźć.

Proszę pamiętać: Jeżeli kurs nie jest kursem publicznym wykorzystującym platformę Mooodle, wtedy oczywiście dane dotyczące użytkowników oraz zawartości kursu nie są możliwe do odnalezienia przez wyszukiwarki internetowe. Jednak strona/kurs: https://lms.languages-in-media.eu jest stroną publiczną, więc jest inaczej zaprogramowana.

Jeżeli wyrejestrują się Państwo ze strony/kursu  Wasze dane personalne przestaną być widoczne dla innych użytkowników strony/kursu. Mogą Państwo również w trakcie użytkowania strony/kursu tak ustawić swoje dane osobowe, aby nie były one widoczne dla innych użytkowników. Ustawienia te nie dotyczą jednak nauczycieli i administratorów. O ni nadal będą mieli dostęp do Państwa danych.

Dane statystyczne dotyczące częstotliwości korzystania z kursu są automatycznie usuwane po 30 dniach.

Przekazywane przez Państwa dane nie będą udostępniane, żadnym innym podmiotom. Dotyczy to również informacji anonimowych.

Wyrażenie zgody:

Rejestrując się i korzystając ze stron/ kursu: https://lms.languages-in-media.eu  potwierdzają Państwo znajomość niniejszego dokumentu i wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Waszych danych osobowych w sposób opisany w danym dokumencie.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę i usunąć swój login ze strony/kursu: https://lms.languages-in-media.eu. Aby to uczynić proszę wysłać e-mail na adres: asikorska@vhs-cham.de .